0
+371 67114440
phone_number

Grozā nav neviena prece

Garantija | Palīdzība

Neskaidrību gadījumā zvaniet mūsu atsaucīgajiem konsultantiem

+371 67 11 44 40

Garantija


Interneta veikalā www.rimpeks.lv piedāvātajām precēm, ja tas norādīts preces pavaddokumentos, tiek nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš ir vismaz 2 gadi, taču ražotājs var noteikt arī īsāku vai garāku garantijas termiņu.

Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:

   

  • pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem;
  • aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis) gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā.


Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci uz garantijas talonā noradīto servisa centru vai Rimpeks veikalā.Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.

Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.

Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un precēm ar ierobežotu resursu.

Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.

 
Uzņēmums Rimpeks KP jau vairāk kā 27 gadus saviem klientiem piedāvā kvalitatīvu un plašu skolas un biroja preču klāstu. Šo gadu laikā esam sasnieguši un nostiprinājuši savas pozīcijas Latvijas vadošo biroja un kancelejas preču piegādātāju vidū.
Šodien Rimpeks KP pamatdarbības veids ir biroja un kancelejas preču izplatīšana korporatīvajiem klientiem un ar to saistītie pakalpojumi, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, preču tirdzniecība web-veikalā.